BUTIKEN

Tillgång till konst – en mänsklig rättighet

Konst bidrar till att göra en plats unik. Det är en stor kvalitet, oavsett om det handlar om storskaliga boendemiljöer eller om detaljer, som till exempel en konstnärlig utformning av ett dörrhandtag till en förskola. Konsten kan ta vara på både platsens historia, dess utveckling och de värden och styrkor som finns där idag. När konsten integreras i människors närmiljö skapar den möjlighet till meningsfulla upplevelser i vardagen vilket kan bidra till ökad livskvalitet. Konsten har genom historien ofta varit ett sätt att markera värde, att visa på betydelsen av en plats. Detta gäller också idag. Källa: Statens Konstråd